Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
10. století

Legenda o Sv. Václavovi

Legenda o českém knížeti a národním světci
Significant photo
Info text

Podle pověsti byl svatý Václav zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi. Důvodem prý byla Václavova shovívavost při jednání s nepřáteli, přílišná zbožnost, osobní antipatie s bratrem a také dramatizující se spor s českými velmoži. Boleslav pozval Václava do Staré Boleslavi a při cestě do kostela se s ním dostal do ostré výměny názorů. Ta Boleslava natolik rozlítila, že tasil

meč. Vácav ho však rychle odzbrojil a srazil k zemi. V tu chvíli dorazili Boleslavovi družiníci a Václava napadli ostrými meči a před dveřmi kostela ho ubili.
Výsledkem pak byla mučednická smrt Václava a Boleslavův nástup na knížecí stolec. Legenda o sv. Václavovi a jeho svatořečení se posléze vztahovalo ke snahám přemyslovců o založení pražského biskupství v 70. letech 9. století.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE