Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

VI. Trest za zvědavost

Kterak byl jezuita potrestán za svou zvědavost
Info text

V chrámě sv. Mikuláše se nacházejí malby na klenbě hlavní lodi, jež výjevy ze života svatých představují. Na malbě jedné však lze spatřiti kněze v hábitu černém, jak zvědavě hlavu svou zpoza sloupu vystrkuje. Převelice se nehodí do důstojných scén vyobrazení ze života svatých. Pověst praví, že kdysi umělec jež vyhotovoval dané výjevy

nakázal by nikdo jeho práci nesledoval a ta zůstala v tajnosti až do vyhotovení. Jeden z jezuitů však zvědavost svou nemohl přemoci a skrývaje se za sloupem, pozoroval umělcovo dílo překrásné. Ten však o jeho úkrytu věděl a tak jej vyhotovil společně s dílem svým, aby jej za jeho zvědavost nebetyčnou náležitě vytrestati mohl.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE