Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

III. Smrt v hrobce sv. Jakuba

Kterak potkal kancléře děsivý osud
Info text

V kostele sv. Jakuba stojí nádherný pomník, jež jest věnován Václavu Vratislavu z Mitrovic, kancléři království českého. Hrabě byl po své domnělé smrti umístěn do hrobky rodinné a zanedlouho opět přišel k sobě. Podařilo se mu zmoci víko rakve, avšak zazděná hrobka nad jeho síly byla. I snažil se křikem a lomozením převelikým pomoci dosáhnouti,

avšak lidé se v pověrčivosti své domnívali, že to hraběcí duch kancléře si pokoje nedopřeje. A tak se kancléř nebývale kruté smrti dočkal, jak bylo po letech dlouhých odhaleno, když hrobku pro jiného příslušníka otevřeli a rakev roztříštěnou nalezli. Kostra kancléřova na kamenné dlažbě ležeti zůstala, tak kde hlady a vyčerpání skonal nadobro.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE