Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

I. Kříž u Sv. Jiří

Kterak se princezna Anežka o smrti svého otce dozvěděla
Info text

Veliký to krucifix nalézá se v chrámu sv. Jiří na Hradčanech. Před oním křížem modlila se princezna Anežka, dcera krále Přemysla Otakara II., za otce a vítězství jeho, když do vojny táhl. Tělo Kristovo na kříží však počalo pojednou roniti krvavé slzy a jedna z nich dotkla

se ruky princezniny. I princezna byla jata hrůzou posvátnou a předtuchou, že něco zlého otce jejího potká. I předtucha ji neklamala neb v onen den truchlivý, kdy kapka krve na princeznu dopadla byl i dnem bitvy na poli moravském, kde král svého života pozbyl.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE