Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

IX. Rakev Šimona Abelesa

Kterak se židovské dítě stalo křesťanským mučedníkem
Info text

V Týnském chrámu v přístěnku jest umístěna rakev desetiletého chlapce, jež tu neporušen leží již dvě staletí. Jedná se o mrtvolku židovského dítěte, Šimona Abelesa, který vyhledávaje jezuity v Klementinu na kázání jejich chodil a posléze se od nich i pokřtíti nechal. Za to byl od otce svého a jeho příbuzného

krutě mučen a nakonec i zle zavražděn. Když poté tělo jeho ze starého hřbitova židovského vykopali, nalezli jej bez porušení nijakého a tak je se slávou převelikou pohřbili jako mučedníka křesťanského pro byvše víru usmrceného. Jeho otec sebevraždu v žaláři spáchal a příbuzný křest před popravou svou přijal.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE