Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

IV. Žebrák na kříži

Jak se malíř pomátl ze svého činu
Info text

V kapli arcibiskupského paláce na Hradčanech nalézá se obraz Krista na kříži. Jednoho dne arcibiskup pověřil vlašského malíře by namaloval obraz Ukřižovaného. Malíř usilovně pracoval nad tvorbou obrazu, leč stále nebyl spokojen s výrazem ve tváři Ukřižovaného. I chopil se jednoho ze žebráků na kamenném mostě a nabídl mu almužnu, když mu jako vzor ku malbě poslouží. I přivázal

jej k dílně na kříž, avšak zachytiti výraz trpícího se mu stále nedařilo. Tu jej popadl zoufalý to hněv a mrštil svou dýkou proti žebrákovi. Ten, zasažen, okamžitě skonal a malíř, zcela tak uchvácen, vyhotovit výraz Ukřižovaného z tváře umírajícího. Poté však, co umělecké vytržení jej opustilo, se z vraždy na rozumu pomátl a uprchl neznámo kam ve své šílenosti převeliké.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE