Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

II. Hrobka Desfoursů

Kterak měli hrabata Desfoursů zvláštní způsob pohřbívání
Info text

Předek hrabat Desfoursů se v Čechách v časech pobělohorských usadil a hrabata rodinnou kryptu v kostele sv Salvátora měla. Pověst praví, že všichni příslušníci rodu Desfoursů měli v rakvích svých v prsou vetknuté dýky přeostré, ježto se obávali, aby v rakvích vskutku mrtvi leželi. Každému, kdo ducha vypustil, byla takto dýka vražena do hrudi jeho. Původ

to kdysi mělo v události neblahé, kdy jeden z hrabat byl pohřben, avšak v hrobce chladné přišel zase k sobě. Zpod země a víka přetěžkého si však pomoci nemohl a v krutém utrpení zhynul hladem, jak objeveno bylo po dlouhém čase, kdy hrobka opět otevřena byla. Od těch dob se všechna hrabata Desfoursů tímto způsobem od hrozné smrti pojistit chtěla.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE