Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

VIII. Ruka zlodějova

Kterak zloděj zázrakem o ruku přišel
Info text

Na průčelí kostelu sv. Jakuba visí na řetízku upoutaná ruka zčernalá, jež se obecně "rukou zlodějovou" zove. Pověst praví, že jednou zloděj pokusil se oloupiti vzácnou sochu Panny Marie bolestné, kterážto v oltáři hlavní lodi šperky vzácnými ozdobena byla. Když po nich však ruku vztáhl, tu náhle se vynořila ruka bohorodičky a ta chopila se pravice zloděje tak pevně, že musil setrvati v pozici té až do ranních

hodin. Tehdy jej řeholníci objevili a domyslili si, při čem byl zázrakem přerušen. Pokusili se jej od sochy násilím odtrhnouti, by jej soudu předati mohli, avšak žádná lidská síla toto nesvedla. I nejstarší z řeholníků pravil, že kat musí ruku zlodějovu v zápěstí utnouti a tak se skutečně stalo. Jakmile by trest tento vykonán, bohorodička pustila ruku a její upoutání dodnes připomíná zázrak tento převeliký.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE