Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Asanace Židovského Města

Přestavba centra Prahy
Significant photo
Info text

Asanace židovského města v Praze byla jednou z největších přestaveb historické zástavby v Evropě. Prvotním důvodem asanace byl špatný stav židovského ghetta, které z pohledu radních nepůsobilo dostatečně reprezentativně a také znamenalo řadu hygienických rizik. Relativně dlouhou dobu trvala první fáze úpravy asanačního zákoníku. Nakonec po jistých tahanicích byl roku 1893 schválen definitivní asanační plán. Ten počítal s asanační rozlohou kolem 380 000

čtverečních metrů, což představovalo asi 600 domů.
Masivní demolice byly zahájeny roku 1896 a předpokládalo se, že skončí roku 1903. V následujících měsících však došlo k řadě necitlivých zásahů do historické zástavby vlivem silných soukromých lobby a za asanace se stal prostředek prosazení soukromých zájmů. Proto byl asanační zákon od roku 1903 každých 10 let prodloužen o dalších deset let. Jeho platnost skončila roku 1943 a již nebyla prodloužena.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE