Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 21. století

Klub Za starou Prahu

Sdružení pro ochranu památek v Praze založeno roku 1900
Info text

Klub Za starou Prahu je nepolitickým občanským sdružením, které se od svého vzniku v roce 1900 věnuje nepřetržitě ochraně památek v Praze.
V současné době čítá přes 1000 členů; v jeho čele stojí Domácí rada, složená převážně z historiků umění, architektů a urbanistů. Klub Za starou Prahu tak představuje spojení kulturní veřejnosti laické a odborné, kterou dohromady spojuje hlavní zájem – zachování jedinečného kulturního bohatství Prahy.
Hlavní náplň činnosti Klubu je po celou dobu jeho existence v podstatě

stejná: Klub sleduje proměny města, vyjadřuje se k jednotlivým přestavbám či novostavbám v Praze a v případě ohrožení památek nebo historické tváře města činí vše pro jejich záchranu.
Sto let činnosti Klubu je pak dokladem toho, že i omezené možnosti dané statutem občanského sdružení mohou být významnou silou v boji za záchranu architektonického a kulturního dědictví, v boji za uchování historie a paměti.
Klub sídlí v malostrenské mostecké věži, která je branou na Malou Stranu z Karlova mostu.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE