Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
9. století

Hradčany

Nejstarší část města z 9. stol.
Significant photo
Info text

Hradčany jsou pražskou městskou čtvrtí, jejíž značnou plochu zabírá Pražský hrad, největší to hradní komplex na světě.
Hradčany se vyvíjely jako hradní podhradí, ale dlužno podotknout, že narozdíl od svých starších bratrů, Starého Města a Malé Strany, probíhalo osidlování velmi nesystematicky.

Ve 14. století se Hradčany staly z rozhodnutí nejvyššího pražského purkrabství poddanským městem. Dnes jsou Hradčany oblíbenou turistickou destinací, ve které se nachází mnoho významných památek (Arcibiskupský palác, Letohrádek královny Anny, Schwarzenberský palác).

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE