Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Lubor Niederle

Velký antropolog, slavista a archeolog
Info text

Niederle je vnímán jako zakladatel moderní archeologie v českých zemích.
Niederle původně studoval klasickou archeologii na Karlové univerzitě v Praze a posléze se věnoval i antropologii a zejména etnologii. Po skončení studia na UK odešel na další studia do Mnichova a Paříže. Velmi se zajímal o slovanské archeologické nálezy a vykonal za nimi řadu cest (studoval etnogenezi Slovanů).
Roku 1898 byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě a stal se

představitelem teoretické "univerzitní školy". Ta stála v opozici vůči "muzejní škole" profesora Píče a jejich polemika skončila až předčasnou Píčovou smrtí. Niederle se velmi věnoval popularizaci archeologie a zároveň také jejímu zakotvení jako renomovaného univerzitního oboru. Založil Státní archeologický ústav a stal se jeho prvním ředitelem. Redigoval řadu odborných periodik a byl zároveň průkopníkem těsné spolupráce etnologie s archeologií.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE