Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
11. - 12. století

Kosmas

První český kronikář
Significant photo
Info text

První známý český kronikář, který byl autorem Kroniky české, vzniklé někdy na přelomu 11. a 12. století.
Předpokládá se, že byl knězem, který pocházel z poměrně zámožné rodiny a tak mu bylo umožněno studium na přední evropské škole v Lutychu. Do Čech se vrátil až někdy v 90. letech 11. století a ihned se stal součástí pražské kapituly a zařadil se do společenství svébytné kněžské inteligence. Roku 1099 získal v Ostřihomi kněžské svěcení a roku 1120

byl jistě děkanem pražské kapituly.
Jeho celoživotní dílo, Kronika česká, je psána latinsky a dělí se na tři části. První se věnuje dějinám českých zemí od jejích mýtických počátků v čele s kněžnou Libuší až do nástupu knížete Břetislava II., známého jako "český Achilles". Druhá část končí smrtí prvního českého krále Vratislava. Třetí část je kronikou nestability a zmatků vzniklých po králově smrti a končí vlastní Kosmovou smrtí roku 1125.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE