Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Jan Mukařovský

Přední literární teoretik a představitel strukturalismu
Significant photo
Info text

Významný literární teoretik a esejista, který byl spoluzakladatelem slavného Pražského lingvistického kroužku.
Vystudoval lingvistiku na Karlově univerzitě a poté se věnoval rozličné pedagogické činnosti, převážně na gymnáziu v Plzni a Praze. Roku 1926 spoluzakládal Pražský lingvistický kroužek, který v sobě sdružoval významné domácí i zahraniční lingvisty (jako např. Romana Jacobsona) a pokusil se předložit

komplexní revizi soudobé lingvistiky.
V předválečné a válečné době byl progresivním zastánce avantgardy a surrealismu. Po 2. sv. válce se ovšem angažoval ve prospěch KSČ a strukturalismu se tím de facto "zřekl". Roku 1948 se tak na této oficiální vlně stal rektorem Univerzity Karlovy a zůstal jím až do roku 1953. Tato skutečnost vrhá na jinak mimořádně zajímavou osobu tohoto lingvisty poněkud špatné světlo.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE