Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
12. století

Rod Schwarzenbergů

Původem franský šlechtický rod
Info text

Jedná se o významný šlechtický rod, který patřil k k nejbohatším v Evropě. První zmínka o nich pochází z roku 1172, kdy byli známí pod jménem Seinsheim. Ve 14. století došlo k zakoupení panství Schwarzenberg a tehdejší hlava rodu, Erkinger, doprovázel císaře Zikmunda při tažení do Čech proti husitům. Za půjčení značných obnosů se mu podařilo získat do zástavy nějaká královská města. V 15. století byli Schwarzenberkové povýšeni na svobodné pány. Roku 1599 byl Adolf ze Schwarzenberga povýšen na říšského hraběte za vítězství nad Turky a do erbu pánů ze Schwarzenberga přibyla hlava turka jemuž vyklovává krkavec oči.
V průběhu 17. století získali další majetek a to v Čechách na Třeboňsku

a záměk Hluboká. Z hrabat ze Scharzenberga se postupně stali říšská knížata.
Jejich državy v čechách se mocně rozšiřovaly a před první světovou válkou patřili k nejbohatším rodům v Evropě. Jen v Čechách vlastnili více než 170 000 ha půdy. Pozemková reforma v roce 1922 je připravila o třetinu půdy a další problémy nastaly za protektorátu, kdy na majetek Schwarzenbergů v Čechách byla uvalena nucená správa. Mezi léty 1947-1949 přišli o zbytek majetku v českých zemí a kníže Karel VI. Schwarzenberg musel uprchnout do emigrace. Současným hlavním představitelem rodu v obou větvích je Karel Schwarzenberg, který roku 2007 zastával funkci ministra zahraničních věcí České republiky.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE