Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
16. - 17. století

Petr Vok

Poslední člen mocného rodu Rožmberků
Info text

Poslední mužský člen mocného rodu Rožmberků, jehož význam byl ještě podtržen zájmem obrozenců, jako například Františka Palackého. Známý také pro svůj zájem a podporu vědy, literatury a umění.
Musel se vyrovnávat s komplexem méněcennosti mladšího bratra, ale jeho

nadání se projevovalo v jeho učenlivosti a výraznému zájmu o umění. Byl laskavým hospodářem, kterého si jeho poddaní vážili, a také konal každodenní milodary pro chudé, což byla naprostá rarita mezi šlechtou. Zemřel bezdětný a jím končí proslulý rod Rožmberků.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE