Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
16. století

Vilém z Rožmberka

Jeden z nejvýznamějších politiků 16. století
Info text

Přední český politik a představitel českých stavů. Patřil k umírněným katolíkům.
O jeho významu svědčí i skutečnost, že mu byla dokonce nabídnuta i polská královská koruna, kterou odmítl.

Roku 1585 získal nejvyšší říšský řád Zlatého rouna jako čtvrtý muž v dějinách českého království. Po jeho smrti moc přešla na jeho bratra Petra Voka, který byl posledním z Rožmberků.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE