Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
13. století

Rod Kinských

Mocný český šlechtický rod
Info text

Erb rodu obsahuje tři stříbrné vlčí zuby na červeném štítě, které jdou zprava doleva.
Původně se jednalo o rod vladyků, který je poprvé dohledatelný roku 1282. Tehdy ještě používali přídomek z "Vchynic", z jehož zkomolení pochází i pozdější jméno rodu, Kinští. Kolem roku 1350 došlo k oddělení rodových větví. Hlavní větev rodu si udržela konstantní

majetek.
K pravému rozkvětu rodu však došlo v 16. století. Radoslav Kinský se stal dokonce dvorním hofmistrem na dvoře císaře Matyáše. Pobělohorské stmívání znamenalo pro rod částečnou ztrátu (a vytvořilo emigrantskou větev v Nizozemí), ale na konci 17. století už byl rod opět v plné síle, kdy zvláště knížecí větev získala velký vliv.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE