Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. století

Humprecht Jan Černín

Významný český šlechtic
Info text

Tento významný český šlechtic působil od roku 1650 jako komoří pozdějšího císaře Leopolda I. Po svém prastrýci Heřmanu Černínovi z Chudenic zdědil značný majetek. Roku 1659 byl jmenován vyslancem v Benátkách, kde zahájil budování rozsáhlé umělecké Černínské sbírky. Nejenom, že obrazy skupoval, ale rovněž si objednával nové. Volil především

náměty z řecké mytologie či ze starozákonních výjevů. Jeho sbírka se rychle rozrůstala a byla přesunuta do Prahy, když skončila diplomatická mise hraběte.
Roku 1667 byla zahájena stavba velkolepého Černínského paláce na Hradčanech, do kterého umístil i své obrazové galerie. Hrabě však zemřel dříve, než byl palác dostaven.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE