Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
20. století

Protektorát Čechy a Morava

Ztráta samostatnosti Československa
Significant photo
Info text

Protektorát byl státním zřízením vzniklým z podnětu nacistického německa na části bývalého území Československa, na území Moravy, Čech a Slezska.
V průběhu 30. let se s nástupem Hitlera k moci a sílícím nacismem radikalizovala početná německá menšina v Československu a především v Sudetech. Situace vyvrcholila ve dvou postupných krocích, kdy 10. října 1938 bylo Československo donuceno Mnichovskou dohodou vydat Sudety Německu a posléze 15. března 1939 došlo i k okupaci vlastního Československa. Fašistické Slovensko už předtím deklarovalo odtržení od Československa a tím ho konečným způsobem destabilizovalo. Na území Čech a Moravy byl zřízen německý protektorát, pod přímým dohledem říšského protektora, kterým se stal Konstantin von Neurath. Němci kontrolovali státní aparát, gestapo převzalo policejní aparát a prezident Emil Hácha byl i se svým kabinetem ponechán ve funkci loutkové vlády. Byly však zrušeny všechny politické strany kromě Háchova Národního souručenství a židé byli odstraněni ze všech pozic.
Prezident Hácha společně s předsedou vlády Eliášem se velmi snažili zmírňovat dopady německé správy na obyvatelstvo. V prvních měsících skutečně postupovala německá správa celkem mírně a gestapo operovalo pouze proti české inteligenci. České obyvatelstvo však špatně snášelo okupační správu a na oslavu výročí Československé nezávislosti došlo ke studentským protestům, které nabyly na intenzitě po smrti Jana Opletala 15.11.1939. Nacistická správa reagovala rychle - popravila vůdce protestů a zavřela všechny vysoké školy. To znamenalo výrazné přitvrzení ze

strany německé správy.
S postupující válkou bylo stále více obyvatel zapojeno do německé válečné mašinérie a všechna tovární výroba, která se jí netýkala, byla na území protektorátu zakázána. Na podzim roku 1941 vystřídal neoficiálně Neuratha ve funkci říšského protektora Reinhard Heydrich, který nesmírně přitvrdil říšskou politiku v protektorátu. Definoval plán na řešení jak židovské, tak české otázky (předpokládal i postupný odsun a likvidaci slovanského neloajálního obyvatelstva) a začal ho prosazovat s nebývalou tvrdostí, včetně pronásledování českého odboje. Za oběť jeho činnosti padl i ministerský předseda Eliáš, který byl nakonec popraven a Hácha ztratil většinu své počáteční energie. V polovině roku 1942 byl Heydrich zavražděn atentátníky v rámci operace Anthropoid. Smrt tohoto nacistického korunního prince vedla k brutálním represím, kterým padlo za oběť asi 15000 lidí, včetně násilného kompletního vyhlazení vesnic Lidice a Ležáky.
V dalším průběhu postupující války došlo k masivnímu nasazení asi 350 000 lidí na nucené práce ve výrobě v říši a do roku 1944 došlo rovněž k totální likvidaci židovské populace (118 000 před válkou a po ní zbylo asi 10 000). Populace rumunských cikánů na území bývalého Československa byla totálně vyhlazena v koncentračních táborech.
Nakonec se roku 1945, pod tlakem armád postupujících Spojenců a vypuknutém pražském povstání v květnu 1945, říšský protektorát zhroutil a oficiálně skončil s německou kapitulací 9. května. Období protektorátu je připomínáno jako doba výrazného útisku a také zkoušky pevnosti národa.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE