Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
13. - 14. století

Jindřich z Lipé

Nejmocnější šlechtic počátku 14. století, původem Ronovec
Info text

Mocný český šlechtic, který byl důvěrníkem Jana Lucemburského a v podstatě vládl českému království.
Bylo o něm známo, že trpěl výrazným apetitem k ženskému pohlaví a ve svých tužbách se nevyhýbal ani korunovaným hlavám.
Vypracoval se relativně od píky jen s jistou podporou svého mocného příbuzného, Hynka z Dubé. Upozornil na sebe už za vlády Václava II. kdy společně s Janem z Vartemberka vedl chrabrou obranu Kutné Hory proti říšské hotovosti roku 1304. Po vymření rodu Přemyslovců se stal prakticky nejmocnějším šlechticem v zemi a nemálo ovlivňoval budoucí chod země. Podporoval Jindřicha Korutanského v jeho nároku na trůn, aby ho posléze zapudil, když mu přestal vyhovovat. Nakonec svou podporu věnoval Janu Lucemburskému. Ten však příliš nedůvěřoval jeho ambicím a přílišné moci a tak ho roku 1311 zbavil

funkce podkomořího a maršálka. To pana z Lipé rozlítilo a tak začal proti králi budovat opozici. Po řadě rozmíšek však byl roku 1315 opět ve funkci.
Rovněž narůstala antipatie mezi ním a královnou Eliškou Přemyslovnou, která sama nerada snášela Jindřichův vliv. Spory s královskými manželi nakonec vyvrcholily roku 1318, kdy šlechta Janovi pohrozila, že v případě nedosažení dohody bude nahrazen jiným panovníkem. Nakonec byla uzavřena dohoda výhodná pro českou šlechtu.
V průběhu dalších let se postupně mezi králem a Jindřichem z Lipé vybudovala důvěra a roku 1321 byl pověřen správou země v době královy časté nepřítomnosti. Jindřich si zřídil vlastní dvůr v Brně společně se svou milenkou, královnou-vdovou Eliškou Rejčkou (vdova po Václavovi II.). Tam nakonec i jako faktický vládce země zemřel.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE