Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. - 18. století

Václav Vavřinec Reiner

Mistr barokní fresky
Significant photo
Info text

Reinerovou specializací byla nástěnná malba, ve které dosáhl v českém prostředí zcela výlučného postavení. Podobně jako malíř Petr Brandl neabsolvoval žádné studijní cesty mimo Čechy, přesto dokázal povýšit dosud v domácím prostředí opomíjený obor freskové malby na evropskou úroveň. Navazoval

na tradici domácí barokní malby, především příklad Karla Škréty. Vypěstoval si velmi osobitý styl charakteristický plastickou hmotností a realistickou zemitostí. Reinerovy nástropní fresky rozptýlené po pražských kostelích patří neodmyslitelně k jedinečné atmosféře barokní Prahy.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Reálie
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE