Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. století

Karel Škréta

Významný mistr barokní malby
Significant photo
Info text

Umělecké počátky Karla Škréty byly neodmyslitelně spojeny s mimořádnou atmosférou Prahy za vlády umění milovného císaře Rudolfa II. Po náboženských bouří končících porážkou protestantské strany na Bílé Hoře, byl Škréta přinucen v roce 1627, podobně jako většina protestantů, emigrovat z Čech. Přes Německo se dostal do Itálie, kde navštívil všechna důležitá umělecká střediska: Benátky, Florencii a Řím. Během italského pobytu konvertoval

na katolickou víru, což mu následně umožnilo v roce 1638 navrátit se do Prahy. Jeho malířské dílo je mimořádně komplikované, oscilující mezi dramatickým barokním dynamismem s výrazným kolorismem a barokním klasicismem. Výrazně jej ovlivnil příklad temnosvitné malby Caravaggia, jehož obrazy poznal v Římě. Škrétovy obrazy jsou nejen součástí stálé expozice Národní galerie, ale rovněž roztroušeny po pražských kostelech.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Reálie
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE