Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. - 18. století

Petr Brandl

Hlavní představitel českého vrcholného Baroka
Significant photo
Info text

Petr Brandl se narodil v roce 1668 v Praze v bohaté rodině, většinu jmění však prohýřil a zemřel v chudobě v Kutné Hoře. Patří k oněm nejdůležitějším tvůrcům vrcholné barokní malby. Působil především ve středoevropských zemích. Jeho nejlepší tvorba si nezadá s nejvyšší úrovní Evropské malby své doby. Vytvořil řadu prací, z nichž mnohé jsou v Praze k vidění. Mezi nejdůležitější patří například Poslední příjímání poustevníka Vintíře, které je k vidění v klášterním kostele Břevnovského

kláštera nebo Smrt svatého Benedikta, kterou lze nalézt v klášterním kostele Břevnovského kláštera. Dalšími díly jsou například sv. Jáchym se sv. Annou, Sv. Šimon a sv. Josef, což jsou obrazy z kostela Panny Marie Vítězné. Ještě je třeba zmínit jako významná díla sv. Vavřince a Linharta na oltáři, jak jinak než svatého Vavřince a Linharta, které se nachází v kostele svatého Klimenta v pražském Klementinu a monumentální plátno Josef a Jeho bratři na zámku v Jindřichově Hradci.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE