Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. století

Josef Mánes

Zakladatel české malby a ilustrace
Significant photo
Info text

Josef Mánes - důležitá osobnost českého výtvarnictví, patří mezi mistry české malby a krajinářství. V mládí podnikl i důležité studijní cesty, např. do Drážďan, Slezska a Polska. Mánes načas opustil Prahu z důvodu psychických problémů a odešel na zámek za svým přítelem hrabětem Bedřichem Silva-Tarouca. Zámek tehdy vlastnil hrabě Hugo Jakob Josef Logothetti. Jeho stav se zlepšil, díky čemuž byl

schopen během několika pobytů vytvořit svá nejvýznamnější díla (např. Ukolébavka, Život na panském sídle, Líbánky na Hané). Bohatým obdobím jeho tvorby byla šedesátá léta 19. století. Tehdy získal naprosto mimořádnou zakázku vytvořit medailony na Staroměstském orloji. Jeho tvorba vychází z romantismu a byla inspirována běžným životem na venkově, který chápal jako ideál čistoty a lidství.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE