Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
9. - 10. století

Slavníkovci

Český šlechtický rod
Significant photo
Info text

Jejich vztah k Přemyslovcům patří ke stále diskutovaným otázkám české historie.
Nejčastěji proponovanou je tzv. duální pojetí, tedy střet dvou mocných šlechtických rodů, který nakonec vedl k vyvrcholení sporu na sklonku 10. století, jež skončil vyvražděním rodového sídla Slavníkovců a de facto tím ukončil učinkování tohoto rodu v mocenském boji o Českou kotlinu. Tuto teorii proponovala Gollova škola a byla podpořena archeologickými výzkumy Rudolfa Turka. Díky jeho renomé se tato skutečnost neproblematizovala až do počátku 90.

let 20. století.
Podle nové teorie, se kterou přišel zejména historik Sláma, se předpokládá, že Slavníkovci byli příbuznými Přemyslovců a byli dosazeni jako strážci ekonomicky nadmíru důležité Trstenické stezky. V tomto pojetí jsou vnímáni jako menší rod, který se v žádném případě nemohl Přemyslovcům mocensky byť i jen přibližovat, natož s nimi soupeřit.
Původní teorie dualismu a "romantického" střetu obou mocných rodů je však natolik zažitá, že se moderní a revidovaná teorie bere v potaz bohužel pouze v odborných kruzích.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE