Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
16. - 17. století

Jan Ámos Komenský

Světově proslulý teolog, filosof a pedagog
Significant photo
Info text

Tento velmi vzdělaný biskup Jednoty Bratrské byl náboženským uprchlíkem z protireformací zasažených Českých zemí. Zároveň byl prvním průkopníkem a otcem moderní didaktické výchovy a vzdělávání.
Komenský se narodil na Moravě. Studoval na latinské škole v Přerově, kde se později stal učitelem. Nakonec své studium zakončil na univerzitě v Heidelbergu. Komenský zastával názor, že každá teorie může být efektivní jedině, když je využitelná v praxi a tudíž má didaktický charakter. Roku 1616 působil Komenský jako kazatel ve Fulneku, odkud by po porážce stavovského postavení v roce 1621 nucen odejít. Po roce 1628 se dostal do polského Lešna, které bylo známo jako cenrum bratrské víry. Zde Komenský vytvořil svá hlavní pedagogická díla.
Ve 30. letech začal být Komenský celoevropsky známý a dostáva řadu pozvání, která však odmítal.

Až v roce 1641 přijal ozvání do Londýna a přednášel před Královskou akademií věd. O rok později již působil ve Švédsku, kde měl vyvořit nové učebnice. Roku 1648 skončila třicetiletá válka a exulantům zhasla naděje na návrat do vlasti, která zůstala pevně pod nadvládu katolických habsburků. Komenský se s tím jen těžko smiřoval a nakonec přijal pozvaní knížete Rakocziho ze Sedmihradska, kde měl vést dětské třídy a vyzkoušet své teorie v praxi. Projekt byl částečně úspěšný, ale Komenský se opět vrátil do Lešna, kde utrpěl roku 1656 velikou ztrátu. Při požáru Lešna shořelo jeho celoživoní dílo, Česko-latinský slovník. Z této ztráty se nikdy nevzpamatoval a konec svého života prožil u přátel v Holandsku.
Mezi jeho díla patří :
Labyrint světa a ráj sdce
Orbis pictus
Via lucis
Dveře jazyků otevřené
Didactica magna

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE