Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Jára Cimrman

Největší český fiktivní velikán
Significant photo
Info text

Fiktivní univerzální český génius vytvořený dramatikem Zdeňkem Svěrákem a scénáristou Jiřím Šebánkem.
Není přesně jasné, kdy se Cimrman narodil, ale bylo to někdy v druhé polovině 19. století. Jeho otcem byl český krejčí a matkou rakouská herečka. O jeho rozsáhlé badatelské, dramatické a jiné činnosti nebyly žádné zprávy a nic se o ní nevědělo, až do fenomenálního objevu mistrovy pozůstalosti roku 1966. Poté byl celý svět seznámen s monumentálností jeho díla a všeobjímajícím rozsahem jeho génia.
Mezi Cimrmanova velká díla patří například projekt Panamského průplavu k němuž rovněž napsal libreto stejnojmenné opery. S hrabětem Zeppelinem se podílel na konstrukci první vzducholodě. Při svých cestovatelských anabázích

minul o sedm metrů severní pól. V Paraguayi založil pro místní peony loutkové divadlo. Řadě světových velikánů nezištně pomohl: Eiffelovi sehnal podnájem, Edisonovi předělal pupík na objímce jeho první žárovky apod. Je také autorem filosofie externismu, která narozdíl od solipsistů (existuje pouze Já a ne okolní svět) tvrdí, že existuje právě okolní svět, ale nikoliv filosofovo já.
Cimrman je fenoménem a o tom svědčí i jeho umístění v anketě Největší Čech. Dlouho vedl před všemi osobnostmi, ale nakonec byl z důvodu korektnosti (a své neexistence) ze soutěže vyřazen. Je po něm dokonce pojmenována i planetka mezi Marsem a Jupiterem. A to je něco, co si po letech zapomnění mistr bezpochyby zaslouží.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE