Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

VII. Ohnivý muž u sv. Petra

Kterak švec vysvobodil ohnivého muže
Info text

I jednou o půlnoci nedaleko od kostela sv. Petra na Poříčí ubíral se podnapilý švec z hospody ku domovu. Procházeje úzkou uličkou, spatřil ve tmě ohnivý sloup. I přivrávoral k němu, poznaje, že se jedná o ohnivého muže. Ten jej bez okolků vzal pod paží a jal se ho doprovoditi ku domovu jeho. Zde se s ním opilý švec

rozloučil a chtěje mu poděkovat, že od pádu ho zachránil, pravil k němu:"Pozdrav Tě Pán Bůh!" Ohnivý muž se zaradoval a pravil, že na takovéto pozdravení už strašlivě dlouhých třista let čekaje. V témže okamžiku zmizel a náhle vystřízlivší švec pochopil, že slovem svým ohnivého muže ze zakletí jeho vysvobodil.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE