Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

III. Bezhlavý jezdec na hluboké cestě

O tom, jak marně hledá pokoje bezhlavý mnich
Info text

Traduje se, že v Hluboké cestě na Hradčanech se každý pátek o půlnoci zjevuje bezhlavý jezdec, který po ní po celou hodinu sem a tam přebíhá, aby se po jejím uplynutí konečně ztratil v zahradě strahovského kláštera. Na koni sedí mnich premonstrát, který si svoji hlavu na rukou nese.
Je to strašidlo mnicha, který se kdysi dávno nezřízeně oddával hře v karty tak, že když se náhle jeden z obyvatel na Hluboké cestě roznemohl na smrt a pro mnicha bylo rychle

posláno, tak on odvětil nevrle, ať nemocný počká. Než mnich opustil své karetní povyražení, nemocný mezitím zemřel.
Kněz si po skončení své kratochvíle uvědomil, že je třeba spěchu a vsedl na koně, zahradní cestou do Hluboké cesty vyrážeje tryskem. Kůň však náhle klopýtl na hrbolaté dlažbě a mnich si pádem srazil vaz. Od té doby mnich marně bloudí na koni Hlubokou cestou, aby byl neustálou výstrahou smrtelné nedbalosti kněží v momentu z nejvýznamnějších.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE