Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

I. Jeptiška u sv. Anežky

Jak se dcera pána jeptiškou nedobrovolně stala a od otce pak za lásku svou prokleta byla
Info text

Kdysi se v klášteře u sv. Anežky na Starém městě nedobrovolně ocitla dcera českého pána, která se zamilovala do chudého rytíře a její otec se tuze rozlítil, učiníc z dcery jeptišku. Milenci se však nezalekli hněvu otce, ni klášterních zdí a dále se scházívali, využívajíc ticho klášterní zahrady v hluboké noci. Jednoho dne se rozhodli, že spolu uprchnou. Dcera pána však nebyla oblíbena, neboť ji byl velmi zatěžko její stav a tak nenašla příliš cesty ke svým souputnicím v kláštere.
I stalo se tedy, co státi se muselo a jedna jeptiška vypatrála příčinu jejích nočních pochůzek. Nelenila a dala to zvědět otci dívky. Ten se rozhněval a začal snovat pomstu

ukrutnou. V noci k útěku z kláštera určené, číhal rozlícený otec s mečem taseným v klášterní zahradě. Když milenci se objevili, otec v hněvivém afektu svou dceru bodl mečem do prsou a ona bez hlesu padla. Poté se vrhl na zkoprnělého milence, kterého zle poranil, avšak nezabil. Posléze vyřkl kletbu nad svou dcerou, aby nikdy pokoje nedošla, dokud bude z kláštera sv. Anežky stát kámen na kameni.
Od onoho času obchází jeptiška klášterní chodby, těžce vzdychajíc a na vysvobození čekající. Je oděna v šedivý jeptišský hábit, který nese na prsou známky úderu mečem. Obchází klášter, avšak nikomu neubližuje narozdíl od jiných duchů zde sídlících.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE