Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

IV. Strašidlo s hřebem v hlavě

Kterak měl zámečník záletnou ženu a ta mu zhoubu přichystala
Info text

Kdysi žil v Tomášské ulici na Malé straně zámečník se svou pěknou ženou. Jeho žena však své krásy zneužívala a po jiných se ráda ohlížela. I jednoho dne mistr talentovaného mladíka za tovaryše přijal by mu pomohl v jeho řemesle lopotném. Ženě jeho se mladík nadmíru zalíbil a sblížila se s ním způsobem nepřístojným. Brzy se rozhodla, že svého muže o život připraví a tovaryše si vezme. Připravila důmyslný plán.
Jedné noci se přitočila ke svému spícímu muži a umě mu vrazila hřeb do skráně, čímž ho o život připravila. Z rány nevytekla ani kapka krve a díky manželovým hustým vlasům byl hřeb zakryt v hluboké kštici. Všichni věřili, že schopný zámečník

sešel na mrtvici a tak po pohřbu, se bývalá zámečníkova žena provdala za tovaryše a zámečnictví vzkvétalo.
Po sedmi letech se však z nařízení vrchnosti otevíraly hroby a hrobník objevil v lebce zámečnického mistra onen vražedný hřeb a hned to také oznámil. Zámečníkova bývalá žena byla vzata k výslechu a brzy tazatelům svým pravdu vyjevila. Byla za to i se svým druhým mužem poté vydána právu útrpnému a následně v kole lámána. Tak došla vražedkyně spravedlivé odplaty, ale zámečník ani v tichu hrobu pokoje nenašel, neboť zemřel bez křesťanských svátostí a tak coby kostlivec s hřebem v hlavě neustále kolem bývalého zámečnictví obchází.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE