Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

IX. V železo proměněný kostelník

Jak byl kostelník potrestán za svou neúctu k Bohu
Info text

Na vchodu postranním do chrámu sv. Karla, jest umístěna železná hlava lidská, vyčnívající z mřížoví ven. Pověst praví, že kdysi tu kostelník se hříšnému spojení se svou milenkou oddával, zneuctiv tak v nočním čase místo posvátné. Bůh jej za

tento přečin nemírný v železo proměnil a jeho hlava vsazena byla nade dvéře byvše na stráži stála. Musil od jedenácté do jedné hodiny ranní kolem chrámu obcházeti a svým kvílením mladé ženštiny od chrámu odháněti žalostným vzdycháním svým.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE