Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
15. století

Skon Dalibora z Kozojed

Legenda o českém šlechtici a rytíři
Significant photo
Info text

Dalibor z Kozojed byl rytířem, který měl vlastní panství na Litoměřicku a zapsal se do historie tím, jak podpořil poddané v lidové revoltě a povolil jim zrušení robotní povinnosti. Za to byl z vůle Vladislava krále (Vladislav Jagellonský) vězněn ve věži Pražského hradu. Dlouhou dobu čekal na rozsudek a tak si krátil čas

hraním na "housle", které si prý dokázal vyrobit ze sirek. Vyluzované zvuky se staly za dlouhou dobu jeho uvěznění součástí místního koloritu a on se stal známým i v Pražském podhradí. Nakonec byl v březnu roku 1498 sťat, nicméně věži už její pověst zůstala a byla od té doby známa jako Daliborka a je tomu tak až dodnes.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE