Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
14. století

Jan Nepomucký

Duchovní, katolický mučedník a později zemský patron
Significant photo
Info text

Byl generálním vikářem pražské diecéze a později se dostal do soukolí sporů mezi králem Václaven IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna a jeho věrnost arcibiskupovi mu vynesla mučednickou smrt.
Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340 ve vsi Pomuku, která náležela cisterciákům. Pocházel z rodiny místního rychtáře. Základní vzdělání získal na farní škole a později studoval na pražské univerzitě. Roku 1369 se stal v Praze notářem a mezi léty

1383 a 1387 vystudval církevní právo v Padově. Po návratu se stal kanovníkem vyšehradské kapituly a generálním vikářem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Jako jeho věrný stoupenec se později účastnil intenzívního sporu mezi králem a arcbiskupem o hranicích mezi mocí světskou a mocí církevní. Za to zaplatil cenu nejvyšší. Dne 20. března 1393 zemřel Jan Nepomucký během mučení královskými pochopy. Jeho tělo bylo svrženo do Vltavy.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE