Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
13. - 14. století

Arnošt z Pardubic

Pražský arcibiskup a osobní přítel císaře Karla IV.
Significant photo
Info text

První pražský arcibiskup šlechtického původu. Byl vysoce vzdělán a proto se stal rádcem císaře Karla IV., se kterým se podílel na řadě jeho velkých projektů.
Arnošt pocházel původem z Kladska (město poblíž Polsko-Českých hranic), kde byl vyučen ve farní škole Johanitů. Po studiích v Praze odcestoval na vysokošskolská studia do Itálie (univerzity v Bologni a Padově), kde se věnoval právu. Tam se rovněž seznámil s mladičkým Karlem.
Po návratu se dal roku 1339 vysvětit a stal se členem kapituly sv. Víta. Po smrti biskupa Jan IV. z Dražic byl zvolen jako jeho nástupce i s nemalou pomocí kralevice Karla.

Posléze byl pověřen vedením poselstva k novému papeži (který byl rovněž Karlovým přítelem) ohledně zřízení pražského arcibiskupství, které se také skutečně v roce 1344 ustanovilo. Arnošt po celý život byl ve své teologické pozici velmi blízko augustiniánům. Jako jednomu z předních českých diplomatů mu císař svěřoval i řadu choulostivých poselství, kde velmi hojně využíval i svého právnického vzdělání. Za Petrarcova pobytu v Čechách roku 1356 se s ním seznámil a vedl s ním disputace. V pozdějších letech svůj čas dělil mezi správu arcidiecéze a kancléřství nově zřízené pražské univerzity.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE