Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

II. Poklad u Sixtů

Jak bílá paní hostinského boháčem učinila
Info text

V domě u Sixtů v Celetné ulici provozoval živnost svoji jeden hostinský, byl však pronásledován rozličnými svízelemi. Byl ctitelem převelikým sv. Jana Nepomuckého a tak se k němu vroucně modlil byvše mu pomoc seslal a jemu se lépe vedlo. Jedné noci temné zjevila se mu bílá paní a pokynula mu, aby ji následoval. Ta jej zavedla do sklepa hlubokého, kde mu místo na zemi označila a pak v okamžení zmizela. Hostinský

se jal příští noci na tomto místě kopati a vskutku - zanedlouho objevil truhlu pobitou, naplněnou až po okraj zlatými a stříbrnými mincemi. I poté je dobře zpeněžil, avšak nezapomněl na nic z původu jejich. Jeden díl bohatství takto nabytého věnoval pro sochu Jana Nepomuckého, druhý chudým daroval a třetí sám si ponechal, učiněje z něj i tak boháče. Bohatstvím se vždy moudrost nutně ztratiti nemusí ni vděk.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE