Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
14. století

Nové Město

Městská část ze 14. století
Significant photo
Info text

Nové město je bývalé samostatné město a rozlehlá pražská čtvrť z doby vlády císaře Karla IV.
Bylo založeno 8.3. 1348 na příkaz Karla IV. Jeho hlavním záměrem bylo rozšíření města pro rozvoj všech činností, tak aby se Praha mohla stát vskutku metropolí. Narážel však na odpor představených Starého Města, které by bylo vzniklým Novým městem odříznuto od důležitých obchodních cest. Aby jejich odpor překonal, tak jim posléze svěřil dohled

nad dvěma z nejvýznamějších městských bran a tím jim umožnil kontrolovat přístup zboží a lidí.
Jádro města vyrostlo nebývale rychle, v pouhých 4 letech, kdy nároky na stavbu a řemeslníky byly velmi vysoké. Město bylo vyprojektováno elegantní jednoduchostí.
Roku 1784 se Nové Město stalo součástí královského hlavního města Praha. Na jeho území se nachází i největší náměstí v Evropě, Karlovo náměstí s plochou více než 8 ha.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE