Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. století

Vinohrady

Městská část se samosprávou z 19. stol.
Significant photo
Info text

Vinohrady jsou pražskou městskou čtvrtí od roku 1922, přičemž předtím byly samostatným městem, které bylo až čtvrté největší v Československu.
Vinohrady se roku 1788 staly samostatným územně-správním celkem. V 19. století došlo k jejich značnému rozvoji, což vedlo k reakci centralistické Vídně, která odmítala připojovat sousedící urbální celky k neustále rostoucí Praze. Namísto toho zakládala habskubrská vláda královská města, která měla poněkud rozdrobit význam Prahy. Roku 1879 byly Vinhorady rozhodnutím Vídně povýšeny na královské město.
Po zhroucení Rakouska-Uherska

byla královská města zrušena a Vinohrady roku 1922 konečně přičleněny ku Praze.
K nelibosti místních usedlíků byl roku 1968 komunistickým magistrátem zrušen ideologicky nevyhovující přídomek "královské", který zmizel z názvu Vinohrad.
Dnes jsou Vinohrady luxusní bytovou lokalitou.
Od poloviny 19. století se zde směrem od Národního muzea rozvíjela bytová výstavba vzmáhajících se středních a horních vrstev. Vinohrady rostly zejména od 80. let předminulého do 20. let minulého století, od kdy výstavba pokračovala dále na východ, na Ohradu a Malešice.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE