Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
10. století

Staré Město

Městská část vzniklá v 10. století
Significant photo
Info text

Historické město a později nejstarší pražská čtvrť. První zmínky o osídlení v hradišti jsou již z 8. století. Potvrzené křesťanské osídlení je z 9. století. V 10. století se jednalo již o centrum přemyslovského státu a ví se o existenci dřevěných mostů přes řeku Vltavu.
Roku 1172 byl postaven první kamenný most přes Vltavu, který král Vladislav I. pojmenoval podle své manželky Judity. Další rozvoj byl pro Staré Město ve 13. století, kdy se stalo městskou obcí a převažná většina obyvatelstva byla německého původu. Ve 14. století se ve smělém projektu císaře Karla IV. stala Praha metropolí, bylo založeno Nové Město a tím byl umožněn i nebývalý rozvoj řemesel

(vznikaly cechy a jejich vliv na městské záležitosti narůstal). Do Nového Města odešli méně movití měšťané především českého původu.
Na sklonku 14. století vzniklo na Starém Městě centrum husitského reformního hnutí, které i na začátku 15. století získalo převahu v městské radě. Staré Město se stalo hlavou Pražského svazu, který byl významný umírněným politickým hráčem po celou dobu husitských válek. Staroměstští získali od Jiřího z Poděbrad i mostní privilegium na výběr cla. Roku 1784 se stalo součástí královského města Praha, stejně jako Nové Město.
Dnes je Staré Město nejvyhledávanější turistickou destinací pro své enormní množství významných památek.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE