Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Strahovský klášter

*
Klášter premonstrátů
Significant photo
Info text

Premonstrátský klášter na Strahově byl prvním premonstrátským klášterem v Čechách. Roku 1140 jej založil olomoucký biskup Jindřich Zdík a kníže Vladislav II. Areál kláštera postavený v románském stylu byl koncem 12. století patrně rozsáhlejší než tehdejší Pražský hrad. Po požár v roce 1258 byl klášter obnoven již v raně gotickém duchu. Význam kláštera však vyvrcholil po roce 1627, kdy byly na Strahov převezeny ostatky zakladatele řádu sv. Norberta z Magdeburgu, který byl dobyt evangelíky.
Poté co klášter během třicetileté války

vyplenila švédská vojska, byl přestavěn v barokním stylu. Půdorys kláštera tvoří nepravidelný čtyřúhelník, uprostřed něhož stojí opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie. Součástí kláštera se stala unikátní barokní knihovna a obrazárna, mezi jejíž skvosty patřil obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost. V prostorách kláštera rovněž mniši vařili pivo vyhlášené kvality, na jehož tradici navazuje pivovar v areálu nádvoří.
Od 50. let 20. století sídlí v prostorách kláštera Památník národního písemnictví, unikátní literární archiv.

GPS: 50° 5′ 10.38″ N, 14° 23′ 22.23″ E
link
Mapa

Kontaktní informace

Ulice Strahovské nádvoří Město Praha 1

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE