Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

František Bílek

Sochař a mystik
Significant photo
Info text

František Bílek byl významný český sochař, architekt, grafik a symbolista. Byl rovněž známý jako náboženský myslitel, ale také jako mystik, který ve svém díle velice často spojoval orientální náboženství v mystické jednotě světa s křesťanstvím. Námětem tvorby byl zpočátku pocit zoufalství vyplývající z viny člověka, postupně však převládala naděje, víra a vykoupení. Dříve se postavy spíše skláněly, později se naopak začaly

tyčit vzhůru s patetickými gesty. Klasickou sochou, která je dobře dostupná v centru města, je Mojžíš na Josefově. Vytesal postavy klasické rodiny, ale i biblické postavy. Věnoval se také postavám českých velikánů - Jan Žižka, Jan Hus a Jana Roháč z Dubé a další. V Praze najdeme unikátní např. Bílkovu vilu s muzeem a dalšími díly nebo oltář s krucifixem a kostelní lavice v kostele sv. Václava na Zderaze (1930).

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE