Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Co je čeština?

Stručný popis českého jazyka
Info text

Velmi krásný a také těžký jazyk. Česky mluví 10,3 miliónů Čechů v České republice a několik málo tisíc v zahraničí. Slovenština je češtině velmi podobná a oba národy si rozumí takřka dokonale. Všechny slovanské jazyky vzešly z původní praslovanštiny, která vznikla zhruba 2000 let př.n.l. v oblasti mezi Odrou a Dněprem.
Slovanské jazyky můžeme rozdělit na tři skupiny:

1) západoslovanské - čeština, slovenština, polština.
2) východoslovanské - ruština, běloruština, ukrajinština.
3) jihoslovanské - slovinština, srbochorvatština, makedonština, bulharština.
15 století - nejvýznamnější osobnost

bezpochyby Jan Hus. Snažil se nahrazovat německá slova, nepoužíval zastaralá slova, snažil se jazyk oživit. Pečoval o výslovnost.
16. - 17. stol. Vrchol vyspělosti jazyka v díle Jana Amose Komenského. Vznikla šestidílná Bible kralická - společné dílo českých bratří.
Konec 18. stol. a 1. pol. 19. stol. V období Národního obrození po vlně germanizace začíná takzvaná vlna obrození a začíná se opět vydávat literatura v češtině - česká expedice Václava Matěje Krameria a mluvit česky. Čeština se tak opět dere na výsluní. Významným literátem té doby byl Josef Jungmann a František Palacký.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE