Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Obyvatelstvo

Základní údaje o obyvatelích ČR
Info text

Počet obyvatel: 10,3 miliónů, hlavní město: Praha s 1,2 milionů
obyvatel.
Růst HDP: + 6,6% (2007).
Zaměstnanost: 55% služby, 40% průmysl, 5% zemnědělství.


Měna: česká koruna (CZK).
Národnosti: česká téměř 97 %, menšinu tvoří Rómové - 0,1%, na ostatní menšiny, zpravidla vietnamce a ukrajince připadá 3,6%.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE