Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Slovníček

Některá nejpoužívanější slovíčka a fráze v českém jazyce
Info text

1. Please, Here you are, You’re welcome, What did you say? - Prosím (pro-seem)
2. Thank you - Děkuju (dyeh-kooyoo)
3. Yes - . Ano (ah-noh)
4. No - Ne (neh) Fairly straightforward and direct.
5. Hello, Good afternoon - Dobrý den (dob-ree den)
6. Good bye - Nashledanou (nus-hle-dah-no)
7. Hi. or Bye - Ahoj (ah-hoy) - Informal. Čau is another informal equivalent.

8. Where is the bathroom? - Kde je toaleta? (kdeh yeh toh-ah-le-ta) Obviously useful but getting you into the realm of phrases where you need to understand the answer.
9. How much is it? - Kolik to stojí? (koh-leek toh stoh-yee)
10. What is it? - Co je to? (tso yeh toh)


11. Do you speak English? - Mluvite anglicky? (mluveete anglitsky?)
12. I don’t understand - Nerozumim (nerozumeem)
13. Where is (a bank) - Kde je (kde ye) banka (banka)
14. Currency exchange - Směnárna (smnyenahrna)
15. Bathroom - Toaleta, Zachod (toaleta, zahkod)
16. Men - Muzi, Pani (muzhi, pahnyi)
17. Women - Zeny, Damy (zheny, dahmy)
18. How much does it cost? - Kolik to stoji (kolik to stoyee)

Jazykolam, aneb možná úskalí češtiny
Třistratřicettři stříbrných křepelek přeletělo přes třistatřicettři stříbrných střech.
('Three hundred and thirty three silver quails flew over three hundred and thirty three silver roofs').

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE