Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

VII. Jezuité v Klementinu

Jak poklad jezuitů nebyl nikdy nalezen
Info text

Za Marie Terezie byl řád jezuitů zrušen a tehdy měli v Klementinu, jakožto koleji své nejpřednější, nashromážděny poklady rozličné. Nemohli je však pobrati, když museli zemi opustiti a tak se rozhodli je důkladně skrýti. I zvolili sklep podzemní a poklady tam zazdíti chtěli nechat. To však tajnosti převeliké vyžadovalo a tak jednoho dne přivezli zedníka se zavázanými zraky a sundali

mu jej až před výklenkem inkriminovaným, který byl až po strop napěchován truhlami železnými. Zedník vykonal dílo své a potom jej opět se zahalenými zraky vyváděli ven. Tu zazněli hodiny a on je poznati musel, neb dříve v Klementinu na nich pracoval. Avšak již nevěděl, v kterém to výklenku své dílo zednické vykonal a tak jest poklad jezuitů zazděn dones a v bezpečí tam leží.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE