Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

I. Stříbrná ryba

Kterak stříbrná ryba majiteli štěstí přinesla
Info text

Na rohu ulic Spálené a Žitné stojí dům výstavní, zvaný u "Myslíků", ježto patřil pánům Myslíkům z Hiršova. Tehdy po časech bitvy bělohorské musili páni Myslíkové uprchnouti ze země a nemohli svůj majetek rozsáhlý stříbrný vzíti s sebou neb doba byla zlá. I nejstarší člen rodu rozhodl se veškerý majetek stříbrný nad ohněm planoucím roztaviti a vlil jej do nádoby hliněné s podobou ryby. Tuto pak zazdil do skrýše tajné

ve zdi. Myslíkům však již nikdy umožněno nebylo do Čech se vrátiti a tak ryba, zapomenuta, odpočívala ve zdi. Po čase pak magisrát poručil majiteli tehdejšímu, aby dům strhl a nechal postaviti nový. Tento však chudobným byl a tak přišli dělníci magistrátní. Uprostřed demolice však onen poklad stříbrný objevily a tak se chudobný majitel ze dne na den boháčem stal a z rybího stříbra dům nový vyhotoviti si nechal.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE