Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Státní zřízení

Česká republika a její politický systém
Info text

ČR je členem EU, NATO, OSN a řady dalších mezinárodních organizací.
ČR je plně demokratickou zemí. Panuje zde systém dvou volených sněmoven: poslanecké sněmovny a senátu. Prezident se volí nepřímo na pět let a má především jmenovací a reprezentativní

role. Partajní systém je multipartajní, v čele vlády stojí premiér jmenovaný prezidentem, což bývá zpravidla předseda vítězné politické strany. Poslanecká sněmovna poté dává hlasováním nově vytvořené vládě důvěru. Volební období je čtyřleté.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE