Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
13. - 16. století

Jagellonci

Evropská panovnická dynastie
Significant photo
Info text

Jagellonci byli panovnickým rodem pocházejícím původem z Litvy. Vládli v Polsku, Čechách a Uhersku.
Původem pocházel rod z Litvy, ale svůj název odvozuje od Vladislava Jagella (1351 - 1434), který jako první nastoupil na polský trůn. Jagellonci figurovali v osudí evropské

politiky pouhá dvě staletí, ale zato dosti výrazně. Kontrolovali polskou korunu, v osobě Vladislava Jagellonského získali i korunu českou a uherskou.
Rod v česko-uherské větvi vymřel roku 1526 Ludvíkem Jagellonským a v polsko-litevské roku 1572 Zikmundem II. Augustem.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE