Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
13. století

Křižovníci s červenou hvězdou

Jediný rytířský řád založený v Čechách
Significant photo
Info text

Tento rytířský řád byl založen roku 1233 jako špitální bratrstvo sv. Anežkou Českou, sestrou krále Václava I.
Roku 1237 byl papežem Řehořem IX. povýšen na řád a poté začalo rozšiřování řádu. Velmi rychle se uchytil v Uhrách a Polsku. Řád sílil i za vlády Lucemburků a od dalšího rozkvětu ho odvrátily husitské války, které znamenaly pro existenci řádu doslova katastrofu. Celých 100 let se řád zotavoval z utrpěných škod. Mnoho členů řádu se vracelo i z nedobrovolných diaspor.
Vrchol moci řádu se datuje do

16. století, kdy velmistrové řádu byli zároveň i pražskými arcibiskupy. Řád přežil i stavovské povstání roku 1618, ale byl ve velkém nebezpečí za císaře Josefa II., který uvažoval o jeho zrušení. Nestihl však tak do své předčasné smrti učinit. V 19. století už moc řádu upadala a ve 20. století byl řád perzekuován oběma nejhoršími totalitami - nacismem a komunistickým režimem - přičemž druhý jmenovaný, drasticky snížil počet členů řádu. Dnes je řád velmi redukován a probíhá jeho opětovná stabilizace.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE